Geometriyi Kim İcat Etti?

Geometri, matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır. Yunanca Γεωμετρία “Geo” ve “metro” birleşiminden türetilmiş bir isimdir. Geometri, arazi ölçümü sözcüklerinden türetilmiştir. Herodot, geometrinin başlangıç yerinin Mısır olduğunu kabul eder. Ona göre geometri kavramı Mısır kö­kenlidir.

Eski çağlardan beri olan geometri,yunanca kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı bir cismin ölçülmesi anlamına gelmektedir.

Bir Mısır Papirüsünün üzerinde Ahmes isminmde bir yazar tarafından M.Ö 1700’lü yıllarda yazıldığı anlaşılan satırlarda ” ir uzunluk, kendisinin yedide biri kadar bir başka uzunlukla toplandığında ortaya çıkan sonuç 19 olduğuna göre, acaba bu uzunluğun kendisi ne kadardır?” bu yazar, aynı papirüsün üzerinde ise sorunun çözümünü sembollerle yapmıştır ve bu örnek bir cebir kavramının örneği olarak tarihe geçmiştir.

M.Ö 3 yüzyılda Tales, Pisagor, Eflatun geometri ile ilgilenmiş ve Elemanlar adında bir kitap çıkarmıştır. Bu kitap geometriyi bir bilim haline getirmiştir. M.Ö 300 yıllarında Euclide geometrisi ortaya çıkmış bu geometri ismini uzay geometrisini yeniden düzenleyen geometrici Euclide’nin isminden alır. Euclide geometrisi Non-Euclide geometriden Euclide’in meşhur beş postulatı ile ayrılır ve bu postulatlar  paralellik postulatlarıdır.

Akdeniz bölgesinde İskenderiye kurulan M.Ö 330 yıllarında kültür merkezinde geometri işlenmiş ve burada geometri çok gelişmiştir. Riemann adında  paralelliğini kabul etmeyen bir bilimci Eliptik Geometri”nin temellerini attı.

Günümüze gelen geometri halen derslerimizde işlenmektedir.

 

 

 

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış